1/9/2020


Ενισχύεται με 1.642.200 ευρώ το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Eντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 16.385.600 ευρώ, η πράξη "Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες, λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου".

Για το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας το ποσό είναι 1.642.200 ευρώ.

Όπως σημείωσε με ιδιαίτερη έμφαση ο περιφερειάρχης, "αυτή είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας, πληρώνει γιατρούς και λοιπό προσωπικό στις δημόσιες δομές υγείας την στιγμή που η ίδια δεν μετέχει καν στα Δ.Σ. των νοσοκομείων. Κι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών να μην μετέχουν στη διοίκηση των νοσοκομείων και σε αυτή να μετέχουν κομματικοί παράγοντες" τόνισε.

Η εν λόγω πράξη, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφορά την ενίσχυση και στήριξη των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του υπουργείου Υγείας με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19.

Η πράξη περιλαμβάνει την ενίσχυση, α) της 6ης ΥΠΕ και των δομών της ΠΦΥ (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) β) των νοσοκομείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) των ΦΠΥΥ (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), π.χ. ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών :

α) άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) και ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού

β) εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19), καταρχάς στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς, στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.

γ) παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού.

δ) ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Τα παραπάνω απαιτούν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όλων όσοι εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων και Φορέων Υγείας.

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από τις υπηρεσίες Υγείας και τις ΥΠΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου και υο προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Συντονιστής δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Υγείας και συνδικαιούχοι, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και τα Νοσοκομεία στην περιοχή ευθύνης της, το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΠΥΥ .

Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2023.

=====