Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων - 16/8/2020


Με επιπρόσθετο προσωπικό στελεχώνεται η Ν.Μ. Μολάων

Με πίστη και επιμονή στο στρατηγικό μας σχεδιασμό, συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε το Νοσοκομείο μας με επιπρόσθετο προσωπικό!

Ειδικότερα, 10 επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού (Νοσηλευτές, Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, Λογιστήριο, Καθαριότητα, Πλήρωμα Ασθενοφόρου) εγκρίθηκαν από το Υπ. Υγείας και θα στελεχώσουν άμεσα τη Ν.Μ. Μολάων, ευοδώνοντας τις προσπάθειες της Διοίκησης!
Έχοντας επιτύχει τον υψηλότερο ρυθμό στελέχωσης την τελευταία 20ετία, ενισχύουμε το Νοσοκομείο μας με 20 θέσεις Ιατρών (16 Μονίμων & 4 επικουρικών), 26 θέσεις Νοσηλευτικού & Λοιπού Προσωπικού και πλήρωμα Ασθενοφόρου, ώστε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η Δωρεά του οχήματος από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, το οποίο βρισκόταν σε παροπλισμό!
Δίνουμε μαζί αυτή τη μάχη, στηρίζουμε τον πληθυσμό της περιοχής, κάνουμε - και θα κάνουμε - ό,τι χρειαστεί για να τα καταφέρουμε!

Κωνσταντίνος Κορωνιός

Αναπλ. Διοικητής Γ.Ν. Λακωνίας, Ν.Μ. Μολάων

======