Αντωνία Νίκια : Υποδομές & ανάπτυξη στην ΝΑ Λακωνία - 4/7/2020


Υποδομές και ανάπτυξη στην ΝΑ Λακωνία

Άρθρο της Αντωνίας Νίκια *

Στην αναπτυξιακή πνοή που δίνει σήμερα στον τόπο μας η νέα περιφερειακή διοίκηση της Πελοποννήσου, ο τουρισμός παραμένει σημαντική κινητήριος δύναμη, η οποία, πέραν των άμεσων θετικών επιδράσεών της, επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα του νομού μας μέσω της ζήτησης που εκδηλώνεται για τα παραγόμενα προϊόντα.

Ο τουρισμός είναι γεγονός ότι διευκολύνεται από την ύπαρξη υποδομών που είναι αναγκαίες για την εύκολη διακίνηση τουριστών. Οι οδικές αρτηρίες, οι λιμενικές εγκαταστάσεις, οι θαλάσσιες επικοινωνίες είναι χρήσιμες ιδιαίτερα για τις παράκτιες περιοχές που χαρακτηρίζουν του Ν. Λακωνίας.

Μια τέτοια περιοχή είναι βεβαίως  αυτή της κεντρικής προς νότια και ανατολική Λακωνία, το «πόδι» του Πάρνωνος που καταλήγει στην Μονεμβασία, στην Ελαφόνησο και στην Νεάπολη. Και είναι επίσης γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή υλοποιούνται αλλά και μελετώνται δεκάδες έργα υποδομής. Ωστόσο, έως σήμερα, υπάρχει ένα έργο, η έλλειψη του οποίου δρα ως σημαντικός περιορισμός στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Αναφερόμαστε στην ανάγκη αντιμετώπισης του ανεπαρκούς σήμερα δρόμου Σπάρτης - Μονεμβασίας - Νεάπολης, στο τμήμα που ξεκινά λίγο πριν τη στροφή της Στεφανιάς έως μετά τον Βλαχιώτη. Ο δρόμος αυτός κρίνεται ως ανεπαρκής για την διοχέτευση τουριστικών ροών στην περιοχή. Η λύση φαίνεται να βρίσκεται στην παράκαμψή του και στη χάραξη νέου τμήματος δρόμου, εκτός των πόλεων Σκάλας και Βλαχιώτη, από το τμήμα μετά τις Κροκεές έως μετά τον Βλαχιώτη. Έτσι αυτός ο κύριος οδικός αγωγός θα διευρυνθεί εξυπηρετώντας επαρκώς για τη ροή οχημάτων κάθε κυβισμού η οποία θα μπορεί να διαχυθεί στην Κεντρική και Ν.Α Λακωνία. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο έργο υποδομής και η ευχή είναι να μην καθυστερήσουν η μελέτη και κατασκευή του.

Οι Δήμοι Ευρώτα, Μονεμβασίας και η Κοινότητα Ελαφονήσου, με αυτήν την οδική υποδομή θα ωφεληθούν σημαντικά και έτσι θα συμπλεύσουν σε ανάπτυξη με τους Δήμους Σπάρτης και Μάνης του νομού  μας.

Περαιτέρω, η ΝΑ Λακωνία, χρειάζεται και άλλες, θαλάσσιες διασυνδέσεις, ως παράκτια ζώνη, με την Κρήτη και τις Κυκλάδες καθώς έτσι μπορεί να διευκολυνθεί τα μέγιστα ο τουρισμός (αλλά και το εμπόριο) από την Κρήτη και τις Κυκλάδες προς την Πελοπόννησο και αντιστρόφως. Μάλιστα, οι επισκέπτες των νησιών μας θα μπορούν να επισκέπτονται απ ευθείας την Περιφέρειά μας, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς προς Πειραιά και Αθήνα.

* Η Αντωνία Νίκια είναι Οικονομολόγος και Μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. «Πελοπόννησος Α.Ε.».

========