ΑΣΕΕ Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ενημερώνει τα μέλη του και τους συνεργαζόμενους με αυτούς παραγωγούς για τις διαδικασίες που ακολούθησε μετά την χαλαζόπτωση στις 26/05/2020 στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ» ενημερώνει τα μέλη του και τους συνεργαζόμενους με αυτούς παραγωγούς ότι μετά την χαλαζόπτωση στις 26/05/2020 στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης ακολούθησε τις εξής διαδικασίες:

1) Καταγραφή και παρακολούθηση του έντονου καιρικού φαινομένου καθ΄όλη τη διάρκειά του, από υπηρεσιακούς και διοικητικούς παράγοντες της οργάνωσης σε όλη την περιοχή εκδήλωσής του.

2) Προέβει την επόμενη ημέρα της χαλαζόπτωσης σε άμεση ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας (ΕΛΓΑ) και συγκεκριμένα τον αντιπρόσωπο της περιοχής στο κεντρικό κατάστημα της Πελοποννήσου.

3) Υποδέχθηκε στην έδρα του Συνεταιρισμού τον αντιπρόσωπο του ΕΛΓΑ και τον ενημέρωσε εκτενέστερα για το φαινόμενο, την περιοχή που παρουσιάστηκε και το εκτιμούμενο μέγεθος της ζημιάς την αμέσως επόμενη της ενημέρωσής του.

4) Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε από Διοικητικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες μαζί με τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ επιτόπια επίσκεψη σε αγροτεμάχια που επλήγησαν από το χαλάζι και αποφασίστηκε η εκ νέου αυτοψία μετά από περίπου πέντε ημέρες για τον εξής κυρίως λόγο:
Η εποχή παρουσίας του φαινομένου συνέπεσε με την ύπαρξη στα δένδρα πολύ μικρών καρπών και πιθανά στίγματα - χτυπήματα αυτών δεν ήταν άμεσα εμφανή και ενδεχομένως η εκτίμηση της ζημιάς να ήταν λανθασμένη. Επίσης το νεαρό των καρπών και η μεγαλύτερη τους ευαισθησία σε τέτοιου είδους φαινόμενα θα γινόταν αντιληπτή μετά την έλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος.

5) Τις επόμενες ημέρες και μέχρι την εκ νέου επίσκεψη του ανταποκριτή υπηρεσιακοί παράγοντες του Συνεταιρισμού ενημέρωσαν και ενημερώθηκαν από παραγωγούς μέλη και όχι μόνο, για την εξέλιξη της ζημιάς έτσι ώστε να διαμορφωθεί όσο το δυνατό πιο ακριβή εικόνα για το ακριβές εύρος της περιοχής που πλήγηκε από το χαλάζι αλλά και για το ύψος της ζημιάς.

6) Την Τετάρτη 03/06/2020 και περί την ώρα 9:00 πραγματοποιήθηκε η εκ νέου επίσκεψη του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στην έδρα του Συνεταιρισμού όπου είτε συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες είτε από μέλη – παραγωγούς επισκέφθηκε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή όπου τελικά διαπιστώθηκε και το μέγεθος της ζημιάς. Ευθύς αμέσως αποφασίστηκε από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και κατόπιν συζητήσεως με τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ότι το ύψος της ζημιάς
είναι τέτοιο που χρίζει αναγγελίας και υποβολή αιτήσεων από τους πληγέντες παραγωγούς.

7) Από την Πέμπτη 04/06/2020 οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης τηρώντας σε κάθε περίπτωση όμως τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται εξαιτίας του COVID 19 ( υποβολή αίτησης κατόπιν ραντεβού) στα αρμόδια γραφεία και

8) Ολοκλήρωσε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των παραγωγών που επέλεξαν την Οργάνωση για την ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων 2020 προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν εγκαίρως δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

Σημειώνεται δε ότι ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ ενημερώθηκε και για το ύψος των μέσων τιμών πώλησης των πορτοκαλιών χειμερινών ποικιλιών (νάβελ και ναβελίνες) κατά την τελευταία περίοδο εμπορίας του δεδομένου ότι η τιμή πώλησης συνυπολογίζεται στην τελική αποζημίωση του ΕΛΓΑ στα πληγέντα δένδρα. Η μέση τιμή πώλησης για τις ποικιλίες αυτές είναι τελικά υψηλότερη από προηγούμενα έτη δεδομένου της στροφής που παρατηρήθηκε την περίοδο αυτή σε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα του Συνεταιρισμού.

Τέλος ενημερώνονται όλοι οι παραγωγοί μέλη του Συνεταιρισμού αλλά και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν ότι τόσο οι Διοικητικοί όσο και οι Υπηρεσιακοί παράγοντες ΑΘΟΡΥΒΑ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ εργάζονται με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων αυτών αλλά και την εξασφάλιση της δυνατόν πιο εύρυθμης λειτουργίας της Οργάνωσης.

Εκ του Συνεταιρισμού
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

=====