Περιφέρεια Πελοποννήσου - Π.Ε Λακωνίας


Σύμβαση 2,1 εκ ευρώ για το έργο Σκούρα - Γεράκι υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, στην Σπάρτη, στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, η σύμβαση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του επαρχιακού δρόμου Σκούρα - Γεράκι, προϋπολογισμού 2.121.269,25 ευρώ.

Με το νέο έργο, που αρχίζει  αμέσως μετά την υπογραφή της σημερινής σύμβασης και έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 10 μήνες, προβλέπεται να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργολαβίας, η αρχική σύμβαση της οποίας είχε υπογραφεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η τότε ανάδοχος εταιρεία κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτη στις 30 Ιουλίου 2019, με αποκλειστική υπαιτιότητά της, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της.

Η νέα εργολαβία προβλέπει:

– Ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας του ρέματος του Πόρου καθώς και των προσαγωγών οδών εκατέρωθεν.

– Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες δύο στρώσεων ασφαλτικών καθώς και κάθετη και οριζόντια σήμανση.

– Ολοκλήρωση των εργασιών της παρακαμπτήριας οδού του Γερακίου.

=====