Περιφέρεια Πελοποννήσου - Π.Ε Λακωνίας


Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου η σύμβαση για επισκευές στην παράκαμψη των Βουτιάνων

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα στην Τρίπολη την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση για τα έργα βελτίωσης της ευστάθειας του εδάφους στην κατολίσθηση που έχει προκύψει εκ νέου στην παράκαμψη των Βουτιάνων.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 240.000 ευρώ και η πίστωση προέρχεται από τους ΚΑΠ.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της νέας εθνικής οδού Τρίπολης - Σπάρτης έχουν σημειωθεί από το 2010 μέχρι και το 2019 συνολικά τέσσερα καταστροφικά για τον δρόμο γεωλογικά φαινόμενα - ερπησμοί, καθιζήσεις, κατολισθήσεις-, λόγω σοβαρών προβλημάτων στο υπέδαφος.

=====