Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - 4/5/2020


Ξεκινούν δύο οδικά έργα στη Λακωνία συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες δύο έργων συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στη Λακωνία με την εγκατάσταση του αναδόχου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα, α) Σπάρτη - Καστόρειο - Λογκανίκος, προϋπολογισμού μελέτης 400.000 ευρώ και β) Σπάρτη - Χρύσαφα - Αγριάνοι, προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ.

Οι εργολαβίες αφορούν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης τμημάτων του καταστρώματος των εν λόγω δρόμων, εργασίες αποκατάστασης ρείθρων, συντήρηση τεχνικών των οδών, σε σήμανση και ασφάλιση, καθώς και σε διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, όπου απαιτείται.

======