Δήμος Σπάρτης - 14/4/2020


Έναρξη των εργασιών ανάδειξης του ψηφιδωτού "Οικία της Ευρώπης"

Ύστερα από προσπάθειες πολλών για αρκετά χρόνια (βλ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και πολλούς άλλους), ξεκίνησαν σήμερα, υπό τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, Δημήτρη Καπονικολό, οι εργασίες κατεδάφισης των παραπηγμάτων και ανάπλασης - ανάδειξης του χώρου όπου βρίσκεται το περίφημο ψηφιδωτό ρωμαϊκής εποχής, της λεγόμενης «Οικίας της Ευρώπης»!

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι από την εποχή των Μηδικών Πολέμων (490-479 πΧ) είχε καταστεί ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα ήταν κάτι εντελώς ξεχωριστό από την Ασία. Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, η Ευρώπη ήταν αδελφή του Κάδμου, ιδρυτή της Θήβας και κόρη του Αγήνορα και της Τηλεφάσσας, ηγεμόνων της Φοινίκης. Ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο την απήγαγε στη Κρήτη («επεί δε επέβη τη νήσω (Κρήτη) ο μεν ταύρος ουκέτι εφαίνετο, επιλαβόμενος δε της χειρός o Ζεύς απήγε την Ευρώπην εις το Δικταίον άντρον ερυθριώσαν και κάτω ορώσαν…», Λουκιανός Σαμωσατέας, Ενάλιοι Διάλογοι, 15,4). Έτσι γεννήθηκαν ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Αργότερα, όταν ο Δίας την παράτησε και γύρισε στον Όλυμπο, η Ευρώπη παντρεύτηκε το βασιλιά της Κρήτης Αστερίωνα. Αυτόν διαδέχθηκε ο Μίνωας, ιδρυτής του "Mινωϊκού Πολιτισμού", ίσως ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας και νομοθέτης.

 Για τη σπουδαιότητα λοιπόν του ψηφιδωτού αυτού, όταν πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του χώρου όπου στεγάζεται, θα προσκαλέσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν το παρόν, σπουδαίες προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη!

Από το γραφείο του Δημάρχου Σπάρτης

======