Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης.


Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Με επιτυχία διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2011 στην αίθουσα διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων στο Δημαρχείο του Γυθείου, με αμείωτο το ενδιαφέρον των μελών οι οποίοι προσήλθαν για να ενημερωθούν και να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και σχετικά με τη διαδικασία Διαβούλευσης της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Η ΔΕΔ συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης κ. Ανδρεάκου Πέτρου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του Δήμου , προκειμένου να ενημερωθούν επί των διαδικασιών, ώστε σε επόμενη συνεδρίαση να γνωμοδοτήσει σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της δίνει ο νόμος.

Επί συνόλου προσκληθέντων 37 μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης παρευρέθηκαν 19 τα οποία παρακολούθησαν με προσοχή την σύντομη παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού που παρουσιάστηκε, με τη χρήση πολυμέσων, από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου κ. Σαμιώτη Κωνσταντίνο και κ. Καραμπάση Λένα.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης εξέφρασε την άποψη ότι μέσω της λειτουργίας της ΔΕΔ, ο Δήμος στοχεύει στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ανέφερε, επίσης,  ότι έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για την δημοτική περίοδο 2011-2014, θα ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της διατύπωσης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγραμματικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στον Δήμο. Στόχο αποτελεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι για να επιτευχθεί αφενός η πολύπλευρή ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και αφετέρου δε η εσωτερική του ανάπτυξη εισάγοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών. Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό αποτυπώνονται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου η οποία και αξιολογείται, οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και η γενική στρατηγική του δήμου, οι στόχοι, οι δράσεις και ο τετραετής προγραμματισμός δράσεων, ο οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εκπρόσωποι των φορέων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν θετικά για τον νέο θεσμό και τη νέα Δημοτική Αρχή, συζήτησαν σύντομα με το Δήμαρχο για τους προβληματισμούς τους ενώ διατύπωσαν πολύ σύντομα και κάποιες προτάσεις για σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος.