Αγγελίες


Eurobank - Σύμβουλος Σχέσεων Επαγγελματιών Πελατών & Επιχειρήσεων, Περιφερειακή Αγορά Λακωνίας, Έδρα Σκάλα Λακωνίας

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες και συνολικό δίκτυο 727 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών της και με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους, αναζητά νέα και δυναμικά στελέχη για το Δίκτυο Καταστημάτων της στη περιοχή της Λακωνίας.

Ο Σύμβουλος Σχέσεων Επαγγελματιών Πελατών & Επιχειρήσεων (Small Business (SB) Banking) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της δομής του Δικτύου Καταστημάτων και λειτουργεί ως τραπεζικός σύμβουλος με κύριο μέλημα τη συνολική ανάπτυξη των υφιστάμενων πελατών της Περιφερειακής Αγοράς και τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με νέους.

Κύρια Καθήκοντα:

• Διαχείριση, καθοδήγηση και ανάπτυξη του ανατεθειμένου πελατολογίου, καθώς και προσέλκυση νέων SB πελατών.
• Ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Small Business Segment της Περιφερειακής Αγοράς στην οποία ανήκει.
• Παρακολούθηση και διερεύνηση των εξελίξεων της αγοράς και του ανταγωνισμού για την ενημέρωση των πελατών.
• Συνεργασία με τους υπόλοιπους Συμβούλους Σχέσεων Πελατών SB και υποστήριξη των Διευθυντών και λοιπών στελεχών των καταστημάτων της Περιφερειακής Αγοράς με σκοπό την επίτευξη των κοινών επιχειρηματικών στόχων.
• Δυνατότητα μετακινήσεων.

Απαραίτητα προσόντα και Δεξιότητες:

• Πτυχίο ανώτερου/ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με κατεύθυνση στα χρηματοοικονομικά/διοίκηση επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε Τραπεζικό Ίδρυμα εκ των οποίων 2 σε θέση με κύρια αρμοδιότητα τους επαγγελματίες πελάτες και επιχειρήσεις.
• Επιθυμητή Πιστοποίηση στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office και της αγγλικής γλώσσας.
• Ανεπτυγμένη επιχειρησιακή αντίληψη και ικανότητα ανάπτυξης εργασιών.
• Ανεπτυγμένο επίπεδο πρωτοβουλίας με έμφαση στη δυνατότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων και ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων.
• Καλλιέργεια κουλτούρας διατμηματικής συνεργασίας.

Επαγγελματικές Συμπεριφορές που Υποστηρίζουν τις Αξίες μας:

Προτεραιότητά μας ο πελάτης: Λειτουργούμε με γνώμονα τον πελάτη και το όφελός του. Με τις ενέργειές μας κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των πελατών μας στο παρόν και στο μέλλον.
• Κάνουμε τη διαφορά μαζί: Συνεργαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων της Eurobank. Βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ».
Δεσμευόμαστε για συνεχή δράση: Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα με αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Συμβάλλουμε με τη δράση μας στα σταθερά αποτελέσματα / ανοδική πορεία της Eurobank.
Διαμορφώνουμε το μέλλον: Έχουμε ανήσυχο πνεύμα, προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές και εξελισσόμαστε. Επιδιώκουμε τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη.
Εμπνέουμε εμπιστοσύνη: Λειτουργούμε με διαφάνεια, ακεραιότητα και επαγγελματισμό, με έμφαση στον άνθρωπο. Σεβόμαστε το πλαίσιο λειτουργίας της Eurobank.

Η Eurobank προσφέρει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας καθώς και ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω link. Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά.

https://workable.com/j/7401DFDDD5

===========