Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 - Δήμος Ευρώτα


ΒΕΡΔΟΣ Δ. - 57,11%
ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γ. - 42,89%

Εκλέγεται Δήμαρχος ο κ. Βέρδος

------

ΒΕΡΔΟΣ Δ. - 39,79% - 11 έδρες
ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γ. - 31,30% - 8 έδρες
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Δ. - 17,35% - 5 έδρες
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. - 8,02% - 2 έδρες
ΚΥΛΑΚΟΣ Γ. - 3,55% - 1 έδρα

Σε 54 από 54  100%

Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.


=====