Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 - Δήμος Σπάρτης


ΔΟΥΚΑΣ Π. - 57,79%

ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ Σ. - 42,21%

Εκλέγεται Δήμαρχος ο κ. Δούκας

--------

ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ Σ. - 39,59% - 16 έδρες

ΔΟΥΚΑΣ Π. - 30,29% - 12 έδρες

ΒΑΛΙΩΤΗΣ Ε. - 23,77% - 10 έδρες

ΒΟΥΝΑΣΗΣ Α. - 6,36% - 3 έδρες

Σε 119 από 119   100,00%

Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων.
Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.


=====