Ερώτηση του Γ. Αποστολάκου για το Τμήμα Νοσηλευτικής.


Ο Βουλευτής Νομού Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, κ. Α. Διαμαντοπούλου και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο σχετική με την αναγνώριση του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

27/7/2011

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη, ιδρύθηκε με το Νόμο 3391/2005. Έκτοτε έχει να επιδείξει πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, με τους πρώτους αποφοίτους του Τμήματος ήδη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική κοινωνία.  

Παρότι το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί επί τόσα χρόνια, δεν έχει ακόμη ενταχθεί στις αντίστοιχες, αναγνωρισμένες ανώτερες και ανώτατες Σχολές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων», το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν περιλαμβάνεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν σχετικούς τίτλους εκπαίδευσης. 

Η παράλειψη αυτή προκαλεί σημαντικά προβλήματα στους απόφοιτους του Τμήματος, των οποίων τα πτυχία δεν αναγνωρίζονται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εύλογη λοιπόν, η ανησυχία του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών του Τμήματος, των θεσμικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας της Λακωνίας, καθώς και οι κατά καιρούς παρεμβάσεις τους προς τα αρμόδια Υπουργεία. Στο αίτημα για την αναγνώριση και την υπαγωγή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις ρυθμίσεις της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Παιδείας έχει επανειλημμένως δεσμευτεί για την επίλυση του προβλήματος. Πάρα ταύτα, προς δόξα της ανακολουθίας της, αδρανεί.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

Θα προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπαχθεί το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και στο Π.Δ. 38/2010;