Αγροτικά Θέματα


 Παράταση στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ μέχρι 15 Ιουνίου 2019

Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, υποστήριξε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέτυχε την παράταση της αρχικής προθεσμίας που έληγε την 15η Μαΐου 2019 για έναν ακόμα μήνα μέχρι και την 15η Ιουνίου 2019.

=============

=====