ΕΛΓΑ - Αγροτικά θέματα


ΕΛΓΑ : Πορίσματα ζημιάς από χαλάζι στον Δήμο Ευρώτα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε σήμερα 06-09-2018 τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΧΑΛΑΖΙ της 16-11-2017 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Γλυκόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 17-09-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και το πόρισμα εκτίμησης της ζημιάς του και όποιος διαφωνεί με αυτό,  μπορεί να υποβάλει αίτηση ένστασης για το διοικητικό έλεγχο ή αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμά του, μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2017.
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

=====

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 16/11/17 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. ΑΠΙΔΕΑΣ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 17-9-2018

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α.
Αθανάσιος Μακρής

=========