Σύλλογος Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαζί για τον Ευρώτα»


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαζί για τον Ευρώτα» που υλοποιήθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, καθώς και τον Δήμο Ευρώτα μόλις ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή 600 μαθητών του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ευρώτα.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν,  μέσα από παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, επιτόπια επίσκεψη και δράση. Τα θέματα που προσέγγισε ο Σύλλογος αφορούσαν, την πορεία του Ευρώτα, την σπουδαιότητά του για εμάς και τους υπόλοιπους οργανισμούς - μεταξύ των οποίων εξαιρετικά σπάνιων - που διαβιούν στο δικό μας ποτάμι αλλά και την ρύπανση που επιδέχεται παραπάνω από δέκα χρόνια από ορισμένες αγροβιομηχανικές μονάδες της περιοχής, εναπόθεση στερεών αποβλήτων και λιπασμάτων στην κοίτη και τις όχθες του.

Η παρουσίαση συμπληρώθηκε και έκλεισε με βιωματικό παιχνίδι και με την υπόσχεση του «Προστάτη του Ευρώτα» να παρακολουθούμε το ποτάμι μας και να το διατηρούμε καθαρό. 
Παρόλο τον έναν χρόνο ίδρυσης του Συλλόγου μας, η ανταπόκριση ήταν τεράστια και η ανατροφοδότηση που λάβαμε ήταν σημαντικά θετική. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και την αγκαλιά που μας άνοιξαν. Ετοιμάζουμε ήδη, το επόμενο μας, ταξίδι.

Σύλλογος Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρώτα

======