Νοσηλευτική Σχολή Σπάρτης


Συνάντηση του κ. Αραχωβίτη με τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου και συζήτηση επί των προτάσεων για την αναβάθμιση και εύρυθμη λειτουργία της Νοσηλευτικής Σχολής

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Βουλευτή Λακωνίας κ. Αραχωβίτη με τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με βασικό θέμα την λειτουργία και την αναβάθμιση των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Λακωνία.

Η συζήτηση εστιάστηκε στην λειτουργία της Νοσηλευτικής Σχολής και επισημάνθηκε από την πλευρά του κ. Αραχωβίτη πως  χρίζει ιδιαίτερης «φροντίδας», καθώς αποτελεί την μία από τις δυο Πανεπιστημιακές σχολές Νοσηλευτικής σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα  τονίστηκε στον Υπουργό ότι η Νοσηλευτική έχει μια πολύ υψηλή, για σχολή επαρχίας, βάση εισαγωγής (16.594 μόρια). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των υποψηφίων αλλά και των φοιτητών στην σχολή. Μια εμπιστοσύνη που κανένας δεν έχει το δικαίωμα να προδώσει.

Κατόπιν, έγινε λεπτομερής παρουσίαση των προβλημάτων  και των δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζει η Νοσηλευτική Σχολή, αλλά ταυτόχρονα, κατατέθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις ως προς τους τρόπους στήριξής της με σχετικό υπόμνημα που παρέδωσε ο  βουλευτής  στον Υπουργό.

Από την πλευρά του ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρότεινε το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες για συνεννόηση όλων των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) και στην περιφέρεια Πελοποννήσου.  Για την Νοσηλευτική σχολή αναγνώρισε ότι χρειάζεται αναβάθμιση και πρότεινε κοινή συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας για την δημιουργία Πανεπιστημιακής κλινικής στην Ν/Μ Σπάρτης του Νοσοκομείου Λακωνίας. Επίσης, σχετικά με τον εξοπλισμό σε εκπαιδευτικά Ανθρωποειδή (Human Patient Simulators) συζητήθηκε η δυνατότητα προμήθειας τέτοιου εξελιγμένου εξοπλισμού και διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η εξασφάλιση σχετικών πόρων.

Τέλος, επαναβεβαιώθηκε και από τις δυο πλευρές ότι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι η παραμονή της σχολής στην Σπάρτη, η λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση της. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την κάθοδό του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ωστε να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση των θεμάτων που έχουν ανακύψει.

=======