Ε.Π.Σ Λακωνίας - Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας


Ε.Π.Σ Λακωνίας : Εκλογές την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Σύγκληση Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων  - Μελών της Ε.Π.Σ Λακωνίας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, με ώρα έναρξης την 17:30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

    Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
    Ανάγνωση καταλόγου αντιπροσώπων των σωματείων - μελών και έλεγχο απαρτίας.
    Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο των πρακτικών Έκτακτής Γεν. Συνέλευσης
    Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών 
    Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
    Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή ένδεκα (11) Τακτικών και τεσσάρων (4) Αναπληρωματικών μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, καθώς και εκλογή τριών (3) μελών τακτικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και δυο (2) αναπληρωματικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 21§3 του καταστατικού της Ε.Π.Σ Λακωνίας, της Έκτακτής Γεν. Συνέλευσης Προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια ημέρα (Παρασκευή 21 Απριλίου 2017), και ώρα 18.30 και στον ίδιο χώρο.

------ ------ ------

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με την υπ΄αριθ. 5/2017 απόφασή της ανακηρύσσει τους παρακάτω του συνδυασμού «ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» ως τακτικούς και αναπληρωματικούς υποψηφίους για την Εκτελεστική Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ


 -----------------------------------------------------------------------------------------------

(Σημείωση από ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΝΕΑ .gr : Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε σε μεγαλύτερη οθόνη (και όχι από την mobile version) ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ με επιπλέον την στήλη "Πρόταση από Σωματείο" για τον κάθε υποψήφιο).

-------------------------------------------------------------------------------------------