Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν Λακωνίας - Νοσ. Μονάδας Μολάων


Σύλλογος Εργαζομένων Νοσ. Μονάδας Μολάων : Επιτακτική ανάγκη η αυτονομία του Νοσοκομείου Μολάων.

Το Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μολάων, κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Φεβρουαρίου 2017 εξέτασε το θέμα της επαναξιολόγησης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ εξαιτίας σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, που αυτό το διάστημα έχει προταθεί για διαβούλευση με ορίζοντα τον επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη.
 
Οι αδιαπραγμάτευτοι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ με δική του Μορφή - Σφραγίδα - Οργανισμό, είναι το κριτήριο των μακρινών αποστάσεων από επόμενες Υγειονομικές Μονάδες, οι ορεινοί όγκοι, το κακό οδικό δίκτυο της Νότιας Λακωνίας, η αύξηση της επισκεψιμότητας κατά τους θερινούς μήνες και εορταστικές περιόδους.
 
- Με βάση προτεινόμενων  συντελεστών του σχεδίου , στη Διοικητική Υπηρεσία καταργούνται οργανικές θέσεις στις υποστηρικτικές ομάδες της Υ.Ε κατηγορίας [καθαριότητα, μαγειρεία, πλυντήρια κλπ].
 
- Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία παραμένουν οι ίδιες θέσεις με τον προτεινόμενο συντελεστή.
 
- Στην Ιατρική Υπηρεσία επικροτούμε την αύξηση των συντελεστών αρκεί να υλοποιηθούν προσλήψεις. Επανερχόμαστε σ' αυτό το σημείο στη πρόταση της μετατροπής θέσεων Αγροτικών Ιατρών σε μόνιμους Γενικούς Ιατρούς. Η απαίτησή μας αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία και μη μετρήσιμη από τους ιθύνοντες. Το κύμα φυγής προς το εξωτερικό και οι μειωμένες μνημονιακές αμοιβές των νέων Ιατρών τους αναγκάζουν να μην εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις θέσεις στο Νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια. Προτείνουμε τη μετατροπή των συγκεκριμένων θέσεων για το Νοσοκομείο και τη διατήρησή τους στα Περιφερειακά Ιατρεία.
 
- Δημιουργία τμήματος ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ με αυτόνομο αριθμό Ιατρικού-Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού.
 
- Δημιουργία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τις ανάγκες του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου καθώς και τις Αιμοδοσίες των φορέων στη Νότια Λακωνία.
 
ΑΜΕΣΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
Από τον Ιούνιο παραμένουν ακάλυπτες οι δύο θέσεις ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.
Επικουρικοί Ιατροί δεν εκδηλώνουν προτίμηση για αυτό ζητάμε την προκήρυξη μόνιμων θέσεων.
 
ΖΗΤΑΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
 ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ

Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μολάων