Κέντρο Θεραπειών Νόησις. Τηλ. 27310-20793 Σπάρτη & Γύθειο


Νευροµυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση

 
Γνωρίστε τη νέα επαναστατική μέθοδο νευρομυικής διέγερσης που χρησιμοποιείται σε πολλές ιατρικές εφαρμογές στο Κέντρο Θεραπειών Νόησις!

Το Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις, είναι από τα πρώτα εξειδικευμένα κέντρα στην Λακωνία που χρησιμοποιεί και εφαρμόζει πλέον την Νευρομυική Ηλεκτρική Διέγερση σε ασθενείς με δυσφαγία – δυσλειτουργική κατάποση και πάρεση προσωπικού νεύρου ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλου είδους νευρολογική διαταραχή και βλάβη ( π.χ. εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικό επεισόδιο, νευροεκφυλιστικές νόσοι, αναπτυξιακά σύνδρομα, σύνδρομο Ramsay Hunt κ.α.).

Η Νευροµυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην Ηλεκτροθεραπεία, και είναι μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας µε σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του µυός στον ασθενή αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του.

 Εφαρμόζοντας στον ασθενή τη μέθοδο της Νευρομυικής Ηλεκτρικής Διέγερσης τοποθετούνται καλώδια στα σημεία που κρίνει ο θεραπευτής πως πρέπει να τοποθετηθούν ανάλογα με την πάθηση του ατόμου,  τα οποία δίνουν εξωτερικά ηλεκτρικά ερεθίσματα με σκοπό να πυροδοτηθεί η όποια δυνατή μυϊκή κίνηση. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση με εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με τη συμβατική Λογοθεραπεία.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μέθοδος αποτελεσματικά και ακίνδυνα για τον ασθενή απαιτείται πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση του θεραπευτή.

 Η Νευρομυική Ηλεκτρική Διέγερση εφαρμόζεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Εφαρμόζοντας στο χώρο μας τη μέθοδο της Νευρομυικής Ηλεκτρικής Διέγερσης στοχεύουμε  στην αποκατάσταση ασθενών με :

 • πάρεση Προσωπικού Νεύρου (η μία πλευρά του προσώπου παρουσιάζει πτώση ή ανύψωση)
 • συμπτώματα δυσφαγίας
 • δυσκολία στη διαχείριση του φαγητού ή του σιέλου τους
 • ανεπαρκή σίτιση ασθενών από το στόμα
 • κοπιώδη και χρονοβόρα κατάποση

 Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που παρουσιάζουν  :

 • εγκεφαλική παράλυση
 • εγκεφαλικό επεισόδιο
 • κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • όγκος κεφαλής / τραχήλου
 • πολλαπλή σκλήρυνση
 • νόσος Parkinson
 • μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • ιός Bell κ.α.

 Ενημερωθείτε για τη νέα επαναστατική μέθοδο νευρομυικής ηλεκτρικής διέγερσης στα Κέντρα Θεραπειών Νόησις σε Σπάρτη και Γύθειο!