Αγροτικά Θέματα - 21/10/2019


Ενημέρωση για το πρόγραμμα δακοκτονίας 2019-2020

      

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώνεται ο τρίτος (3ος) και τελευταίος  δολωματικός ψεκασμός από εδάφους για την καταπολέμηση του εντόμου του δάκου της ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2019-2020 στις Τ.Κ /Δ.Κ της τρίτης (3ης) Εποπτείας ήτοι: 1. Τ.Κ/ΔΚ Γερακίου, Βρονταμά, Ζαραφώνας, Καρίτσας, του Δήμου Ευρώτα και
2. Τ.Κ/ΔΚ Παλιόβρυσης, Μελιτίνης, Καστάνιας, Αγ. Νικολάου, Κόκκινων Λουριών και Μυρσίνης του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Από τα μέχρι στιγμής συλλεχθέντα στοιχεία της Υπηρεσίας μας, φαίνεται ότι το έντομο του δάκου λόγω έλλειψης ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών (μεγαλύτερων των 40ο C)  ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές κατόρθωσε να διατηρήσει  πληθυσμούς ικανούς να δημιουργήσουν προσβολές με την έναρξη των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων και την πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και στις περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (πεδινές).

Με τις έγκαιρες παρεμβάσεις της Υπηρεσίας μας, όποτε αυτό κρίθηκε αναγκαίο με βάση της δακοσυλλήψεις των ηρτημένων παγίδων, επιτεύχθηκε  να περιοριστούν οι πληθυσμοί σε χαμηλά επίπεδα.
         Όμως, οι καιρικές ιδιαιτερότητες του θέρους, οδήγησαν σε μία πρώιμη ανάπτυξη του εντόμου κατά περίπου 10 ημέρες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ενώ παράλληλα η παραγωγή εμφανίζεται να είναι περίπου 15 ημέρες πιο όψιμη συγκριτικά.
         Συνεκτιμώντας τις ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης του εντόμου που θα επικρατήσουν από εδώ και πέρα σε σχέση πάντοτε με το όψιμο της παραγωγής κατά την φετινή περίοδο εκτιμούμε ότι ενέχει ο κίνδυνος και μάλιστα σοβαρός για όψιμες προσβολές.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει από την Υπηρεσία μας η δυνατότητα για την εφαρμογή και 4ου κύματος ψεκασμού αφού η αρχική κατανομή κονδυλίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβλεπε για τη Π.Ε Λακωνίας και  για την συγκεκριμένη ελαιοκομική περίοδο την υπογραφή σύμβασης διενέργειας έως τριών (3) δολωματικών ψεκασμών  ανά συμμετέχουσα στο πρόγραμμα Δ.Κ ή Τ.Κ,  συνιστούμε τη λήψη έκτακτων ατομικών ή και συλλογικών μέτρων προστασίας και καταπολέμησης, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο,  από τις όψιμες προσβολές του εντόμου, ιδιαίτερα σε όσους ελαιοπαραγωγούς σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη συγκομιδή προς τα τέλη Νοεμβρίου ή και αργότερα.

Παρακαλείσθε όπως δοθεί από εσάς ιδιαίτερη σημασία στη σωστή επιλογή του σκευάσματος φυτοπροστασίας ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα υπολειμματικότητας του εντομοκτόνου στο παραγόμενο ελαιόλαδο ή ελαιόκαρπο ενώ θα πρέπει ο χρόνος έναρξης της συγκομιδής να εναρμονισθεί σύμφωνα με την υπολειμματική διάρκεια που αναγράφεται στο σκεύασμα που τελικά θα επιλεγεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλεύεστε ειδικούς και να σέβεστε τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και ασφάλειας καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά την εφαρμογή των ψεκασμών κυρίως κοντά σε κατοικημένες περιοχές..

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παν. Ε. Νίκας
======