Δήμος Σπάρτης - 19/12/2016


Έργα βελτίωσης του οδοστρώματος


Ο Δήμος Σπάρτης έχει ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος, που περιλαμβάνουν κλείσιμο λακκουβών σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, που αποτελούν πηγή κινδύνου για τους οδηγούς.

Είναι γεγονός ότι, η μεγάλη κυκλοφορία ακόμα και βαρέων οχημάτων, τα πολλά νερά, οι παλιοί ασφαλτοτάπητες, οι εργασίες ύδρευσης και τα έργα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ δημιουργούν μεγάλες φθορές στους δρόμους, πράγμα που αφενός έχει άσχημες συνέπειες στα οχήματα και αφετέρου μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και ατυχήματα.

Η Δημοτική Αρχή παρόλη τη δύσκολη οικονομικά περίοδο και με τα ελάχιστα και πενιχρά έσοδα, επιδιώκει να αναβαθμίσει τις υποδομές του Δήμου και να δώσει λύσεις σε προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής δημοτών.

Έτσι λοιπόν, οι εργασίες, που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα με εντατικούς ρυθμούς έχουν ως απώτερο σκοπό, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το Δήμο Σπάρτης, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ