Θανάσης Δαβάκης - Αγροτικά θέματα


Νέα παρέμβαση Δαβάκη για τους Βιοκαλλιεργητές

Την άδικη μεταχείριση των βιοκαλλιεργητών που είχαν ζητήσει να ενταχθούν σε δύο Προγράμματα Βιολογικής Καλλιέργειας καταγγέλλει με Ερώτηση του στη Βουλή, ο βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερωτήσεως του κ. Δαβάκη:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) έχει εκδώσει δυο προκηρύξεις που αφορούν Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας: μια για την περίοδο 2012-2013, που αφορά στη διετή παράταση του προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας για τους ήδη συμμετέχοντες σε αυτό κατά την περίοδο 2007-2011 και μια για την πενταετή συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, για την Περίοδο 2012-2016, τόσο νέων εισερχόμενων βιοκαλλιεργητών στο χώρο της βιολογικής γεωργίας, όσο και παλαιών βιοκαλλιεργητών, που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας της περιόδου 2007-2011.

Ήδη εκκρεμούν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.Τ. εκατοντάδες φάκελοι βιοκαλλιεργητών από όλη των Χώρα, τόσο της διετούς παράτασης όσο και της πενταετίας, που αποκλείστηκαν από τα εν λόγω προγράμματα και έχουν υποβάλλει αιτήσεις θεραπείας.

Η αρμόδια δευτεροβάθμια επιτροπή του ΥΠ.Α.Α.Τ. που συστάθηκε για να εξετάσει τις ανωτέρω αιτήσεις θεραπείας, έχει εκδώσει τα πορίσματα της για αυτές, αλλά τα εν λόγω πορίσματα δεν έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισηγήσεις της επιτροπής είναι να μην γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θεραπείας των βιοκαλλιεργητών, στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, τίθενται ποικίλα Ερωτήματα, σχετικά νε τις προκηρύξεις αυτές και τους λόγους σύμφωνα με τους οποίους, προκύπτει ο αποκλεισμός των
ενδιαφερομένων βιοκαλλιεργητών.

Συγκεκριμένα, στις ανωτέρω προκηρύξεις δεν υπήρχαν όροι αποκλεισμού, κάτι που έγινε πολύ αργότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σχεδόν ένα (1) έτος μετά τις προκηρύξεις, γεγονός που προκάλεσε την απόρριψη πολλών βιοκαλλιεργητών. Επιπλέον, οι όροι αποκλεισμού, αντί να απορρίπτουν την αιτούμενη έκταση, απορρίπτουν την αίτηση του παραγωγού και τον παραγωγό εν γένει.

Επιπρόσθετα, οι όροι αποκλεισμού, εκδόθηκαν μερικές ημέρες πριν δημοσιευθούν οι πίνακες εγκριθέντων και απορριπτόμενων, και όχι με την προκήρυξη όπως έπρεπε να έχει συμβεί, για να είναι γνωστοί σε όλους από πριν και όχι μετά.

Με τέτοιες πρακτικές ζημιώνεται η δυναμική της βιοκαλλιέργειας που αποτελεί κατά ομολογία όλων το μέσον με το οποίο η χώρα μας θα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες του νότου και ταυτοχρόνως ζημιώνεται και ο πρωτογενής τομέας ο οποίος μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο της ανάπτυξης.

Συνεπώς, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Γιατί οι όροι αποκλεισμού εκδόθηκαν λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση των πινάκων των εγκριθέντων και όχι κατά την έκδοση της προκήρυξης;
Προτίθεται, να εγκρίνει τις σχετικές συμβάσεις με τους βιοκαλλιεργητές, ανεξαρτήτως της εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του ΥΠ.Α.Α.Τ.;