Αγροτικά θέματα


Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας - Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα που αφορούν την δήλωση κυψελών διαχείμασης, την ενίσχυση δράσης 3.2 "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" και της δράσης 3.1 "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" :

1)Δήλωση κυψελών διαχείμασης:

Όλοι οι μελισσοκόμοι-κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δήλωση κυψελών έτοιμων για διαχείμαση στην υπηρεσία μας μέχρι 31/12/2016 διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα προγράμματα μελισσοκομίας. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2)Δικαιούχοι ενίσχυσης δράσης 3.2:

Για τους δικαιούχους  ενίσχυσης  της δράσης 3.2 "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" του νέου τριετούς προγράμματος 2017-2019 γίνεται γνωστό ότι θα ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α)Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ΜΑΕΕ)ως επαγγελματίες αγρότες.

β)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους να είναι 8.000 ευρώ.

γ)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι τη λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος δηλ.μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.

δ)Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωση κυψελών διαχείμασης στην υπηρεσία μας από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ε)Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για τη συμμετοχή στη δράση 3.2. "Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" στην υπηρεσία μας για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους, δηλαδή να ενημερώνουν την αρμόδια ΔΑΟΚ πριν την μετακίνησή τους.

3)Δικαιούχοι  ενίσχυσης δράσης 3.1.

Για τους δικαιούχους ενίσχυσης της δράσης 3.1. "Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων" του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας 2017-2019 γίνεται γνωστό ότι ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου του επόμενου  έτους.Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών.

β)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ, μέχρι τη λήξη του κάθε ετήσιου  προγράμματος, δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.

γ)Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης  στις ΔΑΟΚ που ανήκουν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο και η σχετική αίτηση δήλωση θα υποβληθεί  μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας στο τηλέφωνο 2731363321.

3/11/2016

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης
Β.Θεοχαράκου