Θέματα Υγείας


Μια ενδιαφέρουσα επιστημονική ιατρικού περιεχομένου ομιλία στο Γεράκι του Δήμου Ευρώτα


Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επιστημονική ιατρικού περιεχομένου ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στο Γεράκι του Δήμου Ευρώτα από τον Παθολόγο - Ηπατολόγο Ιατρό κ. Χρήστο Αναστασάκο.