Το Γ΄Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας στη Μαγούλα.


  

Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών οργανώνει το Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα "Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος - Πλατωνικοί Διάλογοι" εις μνήμην του ακαδημαϊκού και Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου επί τη συμπληρώσει 30ετίας από τον θάνατό του.

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελευθέρα Σχολή Φιλοσοφίας "Ο Πλήθων" - Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, στην Μαγούλα Σπάρτης από 26 έως 29 Μαΐου 2011. Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική.

 

 

φωτογραφία : ΜΥΣΤΡΑΣ , Σταυρούλα Μπουρτζινάκου