Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας


Συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Με αφορμή την ολοκλήρωση του ελέγχου των ορκωτών λογιστών της διαχειριστικής χρήσης οικονομικού έτους 2015 και την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας με θέμα την έγκριση και ψήφιση του Ισολογισμού έτους 2015 του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων), το Δ.Σ. του Νοσοκομείου προβαίνει σε μια συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των μονάδων μας σε ανθρώπινο δυναμικό και επάρκεια φαρμακευτικού – υγειονομικού και λοιπού υλικού.

Ανθρώπινο Δυναμικό:

Στο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τους φορείς μας, μέχρι σήμερα έχουν προγραμματιστεί και υλοποιηθεί οι κάτωθι ενέργειες:

Ν.Μ. Σπάρτης:

Ιατρικό προσωπικό:

Πέραν του μόνιμου ιατρικού δυναμικού της μονάδας μας, υπηρετούν συνολικά δεκατρείς (13) ειδικευμένοι επικουρικοί ιατροί, οι οποίοι καλύπτουν κενά σε τμήματα και εργαστήρια.

Παράλληλα βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων για τις μόνιμες θέσεις που προκηρύχθηκαν στις εξής ειδικότητες:

2 μόνιμοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας για τις οποίες κατατέθηκαν 8 αιτήσεις υποψηφιότητας.

2 Μόνιμοι ιατροί ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής για τις οποίες κατατέθηκαν 10 αιτήσεις υποψηφιότητας

1 μόνιμος ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τις οποίες κατατέθηκαν 3 αιτήσεις υποψηφιότητας

1 μόνιμος ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας για τις οποίες κατατέθηκαν 3 αιτήσεις υποψηφιότητας

1 μόνιμος ιατρός ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής για τις οποίες κατατέθηκαν 22 αιτήσεις υποψηφιότητας

Νοσηλευτικό Προσωπικό:

Αναμένεται η πρόσληψη των 6 Νοσηλευτών ΔΕ και ΤΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Αναμένεται η τοποθέτηση ενός νοσηλευτή ΤΕ επικουρικού προσωπικού.

Διοικητικό Προσωπικό:

Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης των τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων από τον γραπτό διαγωνισμό 1998, μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ.

Αναμένεται η τοποθέτηση ενός ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ως επικουρικό προσωπικό.

Παραϊατρικό προσωπικό:

Έχει ήδη ζητηθεί από την Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας να συμπεριληφθεί ο Φορέας μας στις προσεχείς προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες κάλυψης των τμημάτων μας.

Φαρμακείο:

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ενός μόνιμου Φαρμακοποιού κατηγορίας ΠΕ, ενώ παράλληλα υπηρετεί και ένας επικουρικός Φαρμακοποιός για τον οποίον έχει ήδη προβλεφθεί η παράταση της σύμβασής του με το Νοσοκομείο μας. 

Ν.Μ. Μολάων

Ιατρικό προσωπικό:

Πέραν του μόνιμου ιατρικού προσωπικού, υπηρετούν 4 επικουρικοί ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ενώ παράλληλα προκηρύχτηκαν και βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης οι ακόλουθες μόνιμες θέσεις:

1 μόνιμος ιατρός ειδικότητας Παθολογίας για την οποία κατατέθηκαν 3 αιτήσεις υποψηφιότητας

1 μόνιμος ιατρός ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας 10 αιτήσεις υποψηφιότητας

Διοικητικό Προσωπικό:

Αναμένεται η ολοκλήρωση της τοποθέτησης δυο μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων από το γραπτό διαγωνισμό 1998, μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ.

Αναμένεται η τοποθέτηση ενός ΤΕ Πληροφορικής ως επικουρικό προσωπικό.

Παραϊατρικό προσωπικό:

Αναμένεται η τοποθέτηση ενός μόνιμου παρασκευαστή από την τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Φαρμακευτικό – Υγειονομικό και λοιπό αναλώσιμο υλικό

Η ορθολογική διαχείριση και η προσεκτική διάθεση των υλικών, όπως αυτή πραγματοποιείται από τα τμήματα και τα εργαστήρια των Φορέων μας, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει παρατηρηθεί, μέχρι σήμερα, καμία έλλειψη υλικού και στις δυο Νοσηλευτικές Μονάδες του Νομού μας.

Είναι γεγονός πως η συμπαράσταση και η ενεργοποίηση φορέων αλλά και μεμονωμένων ιδιωτών της περιοχής μας, οι οποίοι μέσα από χορηγίες και δωρεές δείχνουν την υποστήριξή τους και την αγάπη τους στους υγειονομικούς μας φορείς, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθειά μας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.

Είναι κοινώς παραδεκτό και για μια ακόμη φορά τονίζεται από όλους μας, πως οι δομές υγείας του Νομού Λακωνίας απαρτίζονται από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το επάγγελμά τους ως λειτούργημα, προσφέροντας τα μέγιστα στους συνανθρώπους που προσέρχονται σε εμάς και για το λόγο αυτό τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες όλων μας.

το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας