Δήμος Μονεμβασίας


ΔΩΡΕΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ


Ο Δήμος Μονεμβασίας σε συνεργασία με το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Περιστερίου και τον υπεύθυνο αυτού Κοινωνικό Λειτουργό κο Θαλή Μπουτσιαράκο, προχώρησε στη δωρεά μεγάλης ποσότητας φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού στη Νοσηλευτική Μονάδα του Νοσοκομείου Μολάων.

Ο Δήμος Μονεμβασίας με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει το συνεχές ενδιαφέρον του για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις που παρατηρούνται στον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στη μονάδα των Μολάων.  Επιπλέον η κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας λόγω της θερινής περιόδου δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ακόμα ανάγκες.  

Οι πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης και η προσφορά στο χώρο της υγείας έχουν τη δική τους ανεκτίμητη αξία.

5/7/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ