Κέντρο Υγείας Αρεόπολης


"Προληπτική Ιατρική" στη Μάνη, Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Μάνης, πλέον του 18%, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες υγείας, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος, το οποίο υπερβαίνει το 40%, εκφράζει τη θέση ότι έχει οικονομικά εμπόδια για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Τα φαινόμενα αυτά είναι πλέον έντονα στους χρονίως πάσχοντες, τους ηλικιωμένους, σε αυτούς οι οποίοι ευρίσκονται στις χαμηλές βαθμίδες της κοινωνικής κλιμάκωσης και βεβαίως, σε όσους έχουν απωλέσει de jure την ασφαλιστική κάλυψη, οι οποίοι ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 25% ή/και ακόμη περισσότερο, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης του ασφαλιστικού δικαιώματος (de jure και de facto), οι οποίοι προσεγγίζουν περίπου το 30% του πληθυσμού ευθύνης του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.

Με βάση τα ανωτέρω, το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης ανανεώνει το ραντεβού και δηλώνει εκ νέου υπερήφανος διοργανωτής της έκτης κατά σειρά Εκδήλωσης "ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ" στη Μάνη, στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Ανατολικής Μάνης «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Πρόληψη».

Η μαζική ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, υποδηλώνει την αδιαφιλονίκητη αναγνώριση της προσφοράς κατά τις εργασίες της εκδήλωσης, παρά τη δυσανάλογα σύντομη διάρκειά της.

Κλιμάκιο καταξιωμένων ιατρών θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης. Σκοπός η δωρεάν παροχή ιατρικών εξετάσεων - συμβουλών σε όσους χρήζουν εξειδικευμένης παρακολούθησης και φροντίδας.

Οι ειδικότητες των ιατρών είναι: Καρδιολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Ορθοπαιδική, Διαβητολογία, Γενική Χειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Γυναικολογία, Γαστρεντερολογία, Χειρουργική Μαστού, Ουρολογία, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ογκολογία, Παθολογία και Γενική Ιατρική.

Προσκαλούμε τους πολίτες της Μάνης να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 και ώρα 08:00 - 15:00.

Η ημερομηνία Δύο Ιουλίου σημαίνει την μεταφορά εξουσίας στους χρήστες υπηρεσιών υγείας, που δύναται να επιτευχθεί με τη δυνατότητα επιλογής καταξιωμένου ιατρού από τις παραπάνω ειδικότητες στην απομακρυσμένη γωνιά της ηπειρωτικής Ευρώπης, διασφαλίζοντας την επίτευξη της κοινωνικής ισότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας για τον έλεγχο και τη διαχείριση (α) των χρονίων νοσημάτων, (β) των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία, (γ) του ασθενούς και του νοσήματος και (δ) της πλοήγησης των χρηστών στο σύστημα υγείας.

Με αίσθημα μανιάτικης αλληλεγγύης οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή τους στην προσπάθεια μας, γιατί η έκταση και η ένταση της κρίσης απαιτεί ένα νέο "παράδειγμα" και άλλες εναλλακτικές πρωτοβουλίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Dr.  Ανάργυρος Δ. Μαριόλης