Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας


Προκειμένου για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλά και των πολιτών του Νομού Λακωνίας, ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο του Φορέα μας (www.hosplak.gr) έχουν αναρτηθεί αναλυτικά κείμενα των ακόλουθων προκηρύξεων - προσκλήσεων:

  1.  Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση θέσεων μόνιμων ιατρών στις εξής ειδικότητες:

Δυο (2) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας

Μια (1) θέση ειδικότητας Παιδιατρικής

Μια (1) θέση ειδικότητας Νεφρολογίας

Δυο (2) θέσεις ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

  1.  Προκήρυξη για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση θέσεων μόνιμων ιατρών στις εξής ειδικότητες:

Μία (1) θέση ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας.

Μια (1) θέση ειδικότητας Παθολογίας.

  1.  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για πλύσιμο – σιδέρωμα ιματισμού και διανομής γευμάτων των δυο Νοσηλευτικών Μονάδων (Σπάρτης και Μολάων) του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Η πρόσκληση αφορά στην σύναψη ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες τόσο πλυσίματος – σιδερώματος ιματισμού όσο και διανομής γευμάτων και των δυο Νοσηλευτικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ