Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο & Φαρμακείο Ν. Λακωνίας


Συγκέντρωση φαρμάκων για το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Ν. Λακωνίας

Η Κοινωνική Υπηρεσία της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων & ο Δήμος Μονεμβασίας συγκεντρώνουν φάρμακα που δεν έχουν λήξει, για το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Νομού Λακωνίας.

Προσφέρουμε φάρμακα που μας περισσεύουν:

Νοσοκομείο Μολάων / Κοινωνική Υπηρεσία – 2732 3 60136

Δήμος Μονεμβασίας / Τμήμα Πρόνοιας – 2732 3 60570

Γιατί ό,τι εμείς δεν χρειαζόμαστε, ίσως να είναι πολύτιμο για τον συνάνθρωπό μας.