Δήμος Ανατολικής Μάνης


Συμπατριώτες,

Ο Δήμος μας είναι ένας αγροτικός-τουριστικός Δήμος και μεγάλο τμήμα του πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.

Όλους μας απασχολεί η τύχη των αγροτικών μας προϊόντων, η ποιότητά τους, η ποσότητά τους, η διάθεσή τους.

Επειδή λοιπόν πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία) της περιοχής μας έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικά και ποσοτικά αν οργανωθεί καλύτερα.
Προχωρούμε μετά από σοβαρή εργασία και σχεδιασμό σε μία σειρά ενημερωτικών συναντήσεων – Ημερίδων, σε συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπούς φορείς της χώρας και με εξειδικευμένους επιστήμονες που θα μας ενημερώσουν, θα μας εξηγήσουν και θα αναδείξουν καλές πρακτικές.

Στόχοι μας είναι :

Η Διασύνδεση του αγροτικού και τουριστικού τομέα
Η Ανάδειξη και Προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων
Επιστροφή στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων που είναι τοπικά, παραδοσιακά, ποιοτικά και υγιεινά.
Αύξηση της ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής
Αύξηση Μεταποίησης

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες μας αυτές δεν είναι στατικές αλλά δυναμικές.
Αυτό σημαίνει ότι θα εξελίσσονται και θα εμπλουτίζονται με τις απόψεις των οικονομικά ενεργών κοινωνικών ομάδων και κυρίως με τους νέους της Μάνης.

Χωρίς κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες.

Για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Σαμιώτης, τηλ: 27333 60313

Σας καλώ όλους να αγκαλιάσετε αυτήν την προσπάθεια και να συμμετέχετε ενεργά διότι είναι προς το συμφέρον όλων μας.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος