Δήμος Ευρώτα - Θέματα Υγείας


Συνάντηση για το ζήτημα των κουνουπιών στον Δήμο Ευρώτα


Συνάντηση για το ζήτημα της καταπολέμησης των κουνουπιών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 με κοινή πρωτοβουλία του Δημάρχου Ευρώτα κ. Ιωάννη Γρυπιώτη και του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Βασίλη Διαμαντόπουλου, ιατρού Δημόσιας Υγείας.

Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο γραφείο του Δημάρχου Ευρώτα, παρευρέθηκαν επίσης ειδικοί επιστήμονες και επιστημονικοί συνεργάτες προκειμένου να εκθέσουν εκτενώς τα προβλήματα που προκαλούνται από τα κουνούπια και να επισημάνουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων πρόληψης και καταστολής.

Δεδομένου ότι η παρουσία κουνουπιών σε μία περιοχή ελλοχεύει σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και παράλληλα λειτουργεί ανασταλτικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξή της, οι συνομιλητές κατέληξαν στην ανάληψη κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και του φαινομένου της ελονοσίας στα όρια του Δήμου Ευρώτα, ενώ δεσμεύτηκαν για κοινή συνεργασία και εκ νέου συνάντηση σε άμεσο χρόνο ώστε να αξιολογηθούν οι εκατέρωθεν ενέργειες.

Τόσο ο Δήμος Ευρώτα όσο και η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν θέσει προτεραιότητα τη μέριμνα για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας προς την αποφυγή των σοβαρότατων επιπτώσεων στους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον.