Αυτοδιοίκηση

Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του εργολάβου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση της εθνικής οδού Χάνια Κροκεές - Μονεμβάσια» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα. Τζανετέα και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας.

Με την υπ΄αριθμόν 197497/10.12.2012 Απόφασή της η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ γνωμοδότησε θετικά για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου « Μελέτη φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας». Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος επί του υδατορέματος Κελεφίνα.

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26/4/2012 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης κ. Χρήστος Πλειώτας καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους,τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας και Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης σε συνεδρίαση την 25η/4/2012.  

Θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας 120 άτομα, εκ των οποίων 110 άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών και 10 άτομα ειδικότητας ΔΕ Υπαλλήλων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες και για το χρονικό διάστημα ως το τέλος του έτους 2012. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ως την 30/04/2012. 


Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη και της  Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Αδαμαντίας Τζανετέα με τους Δημάρχους της Π.Ε Λακωνίας για την πορεία των έργων που εκτελούνται ή θα πραγματοποιηθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Ενημερωτική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και με σκοπό τη γνωστοποίηση των έργων που εκτελούνται και θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σπάρτης. Δείτε το VIDEO.

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 η πράξη «Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας (ΚΠΕ) του Δήμου Ανατολικής Μάνης» που αφορά την αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του Παρθεναγωγείου Γυθείου.


Καταβάλλονται οι απαλλοτριώσεις των επικειμένων και ηρτημένης εσοδείας των έργων που αφορούν τη Βελτίωση - Κατασκευή της Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης, τμήμα Σελλασία – Γέφυρα Κελεφίνας, στο Δήμο Σπάρτης (Δ.Δ Κλαδά) και στη Δημοτική Ενότητα Οινούντος (Δ.Δ. Σελλασίας, Βουτιάνων).

Ένα σημαντικό έργο στο Δήμο Σπάρτης ξεκινά. Πρόκειται για την δημιουργία του Δημοτικού "Πάρκου Γουδέ" στην θέση Αγία Ειρήνη επί της Οδού που συνδέει την Σπάρτη με τον Μυστρά. Δείτε το VIDEO.  

Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 20/3/2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λακωνίας το έργο «Διαμόρφωση Πολιτιστικής Αίθουσας Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας» με προϋπολογισμό 285.000,00 ευρώ.

Ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης κ. Απόστολος Σκρεπέτης ενημερώνει τους δημότες της Σπάρτης ότι από τη Δευτέρα 26/3/2012 τίθεται σε ισχύ η μονοδρόμηση της οδού Κύπρου, από βορρά προς νότο (Λυκούργου έως 4ο Γυμνάσιο - Λύκειο).

Η κα. Τζανετέα υποστηρίζει ότι τέτοια έργα είναι σημαντικά γιατί συνδέουν όμορες Περιφερειακές Ενότητες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Δείτε το VIDEO.

Με την υπ΄ αριθμόν 23/8.3.2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα. Αδαμαντίας Τζανετέα συστάθηκε η «Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων» της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4013/2011.

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει στους Δημότες του ότι έχει αναλάβει ήδη την υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών από 29 Φεβρουαρίου 2012, μετά την επιτυχή διεξαγωγή διαγωνισμού.

Σύσκεψη της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2012. Αντικείμενο της σύσκεψης η διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι την υλοποίηση του σχεδιασμού για την ολική διαχείριση.

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας επιμελείται προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το έτος 2012 σε κατοίκους Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών από τα Κοινωνικά Αποθέματα.

Ο Δήμος Μονεμβασίας απέστειλε επιστολή στις δύο μεγαλύτερες ομάδες παραγωγών της νότιας Λακωνίας με σκοπό την συνεργασία για την προώθηση με απ’ ευθείας διάθεση στους καταναλωτές ομφαλοφόρων πορτοκαλιών.

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη κα. Τζανετέα, τον Πρόεδρο κ. Πουλοκέφαλο και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου απέστειλε ο Δήμαρχος Μονεμβασίας για την έγκριση της μελέτης και την επικείμενη χρηματοδότηση του έργου της σύνδεσης της Μονεμβάσιας με τη Νεάπολη.

Ο Δήμος Μονεμβασιάς στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί μειώνει τα τέλη ύδρευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πολιτών.

Με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε η "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ". Δείτε το VIDEO.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις παραγγελίες τους από τις 7/3/2012 στον Δήμο Σπάρτης στην Σπάρτη και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.

Η μελέτη του παραπάνω έργου προβλέπει να εκτελεστούν εργασίες σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου για την αποκατάσταση τμημάτων των οδοστρωμάτων που έχουν υποστεί φθορές.

Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 7 Μαρτίου 2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο "Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Ευρώτα" με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ.

Συνεδριάζει την Τρίτη 6/3/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.