Επιμελητήριο Λακωνίας


Παράταση για την αποπληρωμή των πυρόπληκτων δανείων ζητούν τα Eπιμελητήρια, μεταξύ αυτών και το Eπιμελητήριο Λακωνίας

18/2/2016

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια για τα πυρόπληκτα δάνεια, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας συνεχίζουν τον αγώνα τους.

Σε επιστολή που απέστειλαν προς τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών ζητούν την κατάταξη των δανείων (που ελήφθησαν από τις επιχειρήσεις μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007) σε ειδικές συνθήκες και παράταση αποπληρωμής μακράς διαρκείας, ώστε αυτή να γίνει ευχερής.

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,  και  επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007.

Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν δάνεια ή έκαναν αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (36579/Β 1666/27.08.2007 Φ.Ε.Κ. 1740Β  και 2/54310/0025/13.09.2007 Φ.Ε.Κ. Β. 1858/13.09.2007),την εγκύκλιο  του Υπουργείου Οικονομικών 2/16553/0025/17.03.2010 και την υπουργική απόφαση περί αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31/12/2013 έως και την 31.12.2014                        ( 2/38310/0025 Φ.Ε.Κ. 1262/16.05.2014).

Όπως γνωρίζετε η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την παρατεταμένη και μακροχρόνια ύφεση που πλήττει την χώρα μας, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι τώρα καμία προσπάθεια για την ανασύνταξη του οικονομικού και κοινωνικού ιστού που διαταράχτηκε σοβαρά από την φυσική καταστροφή του 2007, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αδυνατούν να τακτοποιήσουν μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους.

Τα δάνεια αυτά, έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θέμα το οποίο μεγιστοποιεί τα προβλήματα.

Στη ρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

-          Εγγυημένα και μη εγγυημένα δάνεια

-          Τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

Έχει γίνει μια προσπάθεια, από τον νόμο για τα κόκκινα δάνεια (ν. 4307/2014), που δεν υποχρέωνε όμως τις τράπεζες για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις με αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την παρούσα, αιτούμαστε την κατάταξη των δανείων αυτών σε ειδικές συνθήκες και αντίστοιχη παράταση μακράς διάρκειας, ώστε να γίνει ευχερής η αποπληρωμή τους χωρίς κοινωνικές επιπτώσεις.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε για:

- για την κεφαλαιοποίηση των σημερινών οφειλών

- την δεκαπενταετή επιπλέον παράταση αποπληρωμής τους

- έναρξη πρώτης καταβολής την 01/01/2018

- υποχρεωτικότητα της ως άνω ρύθμισης για τις τράπεζες.

Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι στην διάρκεια της παρατεταμένης κρίσης που βιώνει η χώρα μας με μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν λύσεις βιώσιμες με εξάντληση του συνόλου των δυνατοτήτων, καθώς ο στόχος είναι να παραμείνουν ζωντανές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και στηρίζουν το 97% της απασχόλησης.

Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών

Αρκαδίας: Πρόεδρος Μπουντρούκας  Ιωάννης

Αχαΐας: Πρόεδρος Μαρλαφέκας Πλάτων

Ευβοίας: Πρόεδρος Λιονάκης Ιωάννης

Ηλείας: Πρόεδρος Νικολούτσος Κωνσταντίνος

Λακωνίας: Πρόεδρος Δερτιλή Βασιλική

Μεσσηνίας: Πρόεδρος Μανιάτης Δημήτριος