Δήμος Ανατολικής Μάνης : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 2/5/2011 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γύθειο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Οδοποιία Καστάνιας, Σελεγουδίου, Αγ. Νικολάου, Κοκ. Λουρίων και Μέλισσας» πρώην Δήμου Σμύνους.
2. Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων, δημοτικού σχολείου Πετρίνας και αποπεράτωση σχολαρχείου Μελιτίνης» πρώην Δήμου Σμύνους.
3. Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης στο Τ.Δ. Μελιτίνης» πρώην Δήμου Σμύνους.
4. Σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Κατασκευή καφεστιατορίου Μελιτίνης» πρώην Δήμου Σμύνους.
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή καφεστιατορίου Μελιτίνης» πρώην Δήμου Σμύνους.
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση-επισκευή δημοτικών καταστημάτων Τ.Δ. Γερολιμένα και Οιτύλου » πρώην Δήμου Οιτύλου.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Τ.Δ. Οιτύλου-Κρυονερίου-Αρεόπολης-Μίνας και Κούνου » πρώην Δήμου Οιτύλου.
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις-διανόιξεις Τ.Δ. Δρυάλου-Μίνας-Κοίτας-Ανω Μπουλαριών-Αλίκων-Βάθειας» πρώην Δήμου Οιτύλου.
9. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση προαύλιων χώρων γυμνασίου-λυκείου» πρώην Δήμου Οιτύλου.
10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου Ανατολικής Μάνης (ΕΚΠΟΤΑ)
11. Τροποποίηση τίτλου Κωδικού προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2011 (ΚΑ 10.6117.0002 Εργασία Υλοποίησης ISO Δήμου Ανατολικής Μάνης).
12. Τροποποίηση της αριθ. 61/28-2-2011 ΑΔΣ περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων «1ο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (1ο ΚΑΠΗ) Δήμου Γυθείου», «ΝΠ Παιδικός Σταθμός Δήμου Γυθείου», « Παιδικός Σταθμός Δήμου Οιτύλου», «Δημοτικό Στάδιο Γυθείου Ολυμπιονίκης Χαρίλαος Βασιλάκος», «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γυθείου», «Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης Δ. Γυθείου», σε ένα νομικό πρόσωπο (άρθρο 103 του Ν. 3852/2010).
13. Τροποποίηση της αριθ. 63/28-2-2011 ΑΔΣ περί τροποποίησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Γυθείου» στα πλαίσια της προσαρμογής στις διατάξεις του ν. 3852/2010.
14. Διόρθωση της αριθ. 62/28-202011 ΑΔΣ ως προς την επωνυμία του Νομικού Προσώπου.