Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας


Ρύθμιση εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε ασφαλισμένων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 στη Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας

25/1/2016

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους πληγέντες επιχειρηματίες της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, ότι στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης τους, για τις ζημιές που υπέστησαν στις επιχειρήσεις τους, από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ) εξέδωσε την υπ΄αριθ. 1/ΔΙΕΣ/Φ19/6/113435/22.1.2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΡ4691Ω3-ΥΡΗ) εγκύκλιο οδηγία με την οποία ρυθμίζονται οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

  • Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (01.07.2015 - 31.12.2015), χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.
  • Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων υπολογισμένων κατά την 30.06.2015.
  • Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα (30.06.2015).

Περισσότερες πληροφορίες : ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ (ΟΑΕΕ) ΣΠΑΡΤΗΣ.Τηλ.27310 81338

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ