Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τρίτη 26/1/2016 και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 600.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 157/2015 Μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 600.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της Αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

6. «Περί αναθέσεως της προμήθειας υγρών καυσίμων (3ος προϋπολογισμός Δ.Ε. Βοιών) με διαδικασίες διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

9. «Περί συνεχίσεως των Εργασιών Συλλογής και Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2016»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

11. «Περί υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση δασικού χώρου για την κατασκευή σκοπευτηρίου στη θέση με το τοπωνύμιο «Κοπρισές», Τ.Κ. Πακίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί εγκρίσεως υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»

Εισηγητής: Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

13. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  

Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

14. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  

Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

15. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης αδείας από το άρθρο 68 του Ν. 3852/2010 στον Δημ. Σύμβουλο κ. Αβδούλο Σπύρο λόγω απουσίας του στο εξωτερικό».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

18. «Υποβολή πρότασης για μεταβολές σχολικών μονάδων-επανίδρυση Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης».

Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβ. Κ. Κολλιάκος Ιωάννης.