Δήμος Ευρώτα : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα την Πέμπτη 21/1/2016 και ώρα 7:30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σκάλα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2016
Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2016
Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με λάθος ένδειξη
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με μεταγραφή χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 76 / 2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 78 / 2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 92 / 2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση της αρ. 98 / 2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος»
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28)
Εισηγητής: Χρήστου Μιχαλούτσου Νικολέτα

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών 2016
Εισηγητής: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής παροχής Υπηρεσιών 2016 αξίας έως 2934,70 €
Εισηγητής: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81)
Εισηγητής: Χρήστου Μιχαλούτσου Νικολέτα

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση βάσης Ηρώου-αποκατάσταση πέτρινου μαντρότοιχου-κατασκευή φρεατίων όμβριων στο χώρο της πλατείας Πηγών Σκάλας».
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση σχετικά με την οριστική παραχώρηση οικοπέδου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου στη περιοχή ΑΦΑΝΙΑ της Δ.Κ. Σκάλας, στον Πόπα Παρασκευά του Μιχαήλ
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση σχετικά με την οριστική παραχώρηση οικοπέδου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου στη περιοχή ΑΦΑΝΙΑ της Δ.Κ. Σκάλας, στους Τσιμπίδη Χρήστο του Ιωάννη και Τσιμπίδη Παναγιώτη του Ιωάννη
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση σχετικά με την επιβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης – Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος