Αγροτικά Θέματα


Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛ.ΓΑ για Δημοτική κοινότητα Σκάλας

Ανακοινώνεται  ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «ΕΤΗΣΙΟ 2011»  για την Δημοτική  Κοινότητα Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

Ο πίνακας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών (Γραφείο κίνησης του Δήμου Ευρώτα) για τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι την 28 Ιανουαρίου 2016 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Οποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών.

 Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α

Μελέτης Αϊβαλιώτης