Η πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 στη Δ.Ε Βοιών Δήμου Μονεμβασίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Μολάοι 30/12/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

     

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης κος Πέτρος Τατούλης και η Αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα, οι προτάσεις  που υπέβαλε η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου μας, ύψους 12.350.000,00 €, έγιναν αποδεκτές από το αρμόδιο Υπουργείο και ενεγράφησαν  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προτάσεις και ο προϋπολογισμός εκπονήθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ