Σκοπευτικός Όμιλος Σπάρτης


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης που συνήλθε σε συνεδρίαση στις 7.12.2015, αποφάσισε η ετήσια Γενική Συνέλευση, να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015 και από 15.00 - 19.00 ώρας, στα γραφεία του Ομίλου του (Αγίου Νίκωνος 65). Κατά την διάρκεια αυτής θα διεξαχθούν και αρχαιρεσίες του Ομίλου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής τριετούς διάρκειας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Ομίλου που έχουν ηλικία άνω των 35 ετών, είναι τουλάχιστον ένα χρόνο εγγεγραμμένα στον Όμιλο και είναι οικονομικά ταχτοποιημένα.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να υποβάλουν στον Όμιλο σχετική Δήλωση έως και την 15 Δεκεμβρίου 2015.