Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας


«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Τους Παραγωγούς μέλη του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στις 16/12/2018 Κυριακή ώρα 10 π.μ στα γραφεία του ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ καλείστε σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του συνεταιρισμού με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Ο Συνεταιρισμός μας μετά από  μια εξάχρονη περιπέτεια  δικαστικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων δικαιώθηκε και έλαβε όλες τις απαιτούμενες άδειες για να μπορεί να λειτουργήσει.

Σήμερα, είναι αναγκαίο με διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες να αναδείξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να προγραμματίσει μια διαδικασία εξόδου από την κρίση που προκάλεσε η εξάχρονη περιπέτεια του.

Ο Συνεταιρισμός μπορεί  και οφείλει να είναι βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση όλης της περιοχής μας. Οφείλει να προασπίσει τα δικαιώματα των παραγωγών, την παραγωγή τους, την καλύτερη ποιότητα ζωής τους.
Αναγκαία προϋπόθεση η εύρυθμη, διαφανής, δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία του για να αποκτήσει το κύρος του ανάμεσα στους παραγωγούς και τους κατοίκους της περιοχής.
 Την λειτουργία αυτή θα εγγυηθεί με τον πιο ισχυρό τρόπο η ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών συνέταιρων στο σύνολο των διαδικασιών του ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ όπως αυτές ορίζονται με το καταστατικό .
Στη συνέλευση του συνεταιρισμού συμμετέχουν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακός  τακτοποιημένα μέλη.

Το προσωρινό Δ.Σ του ΑΣΕ ΣΚΑΛΑΣ

==========