Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 18/4/2011 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί ψηφίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου»

Εισηγητής κ. Δήμαρχος και κ.κ. Αντιδήμαρχοι.

 

2. «Περί προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

3. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

4. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για ορισμό φορέα  υλοποίησης – Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή για την παρακολούθηση της Π.Σ. (έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης»)

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

 

5. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή αυτού, στην Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 

6. «Περί εγκρίσεως τεχνικής έκθεσης της μελέτης με τίτλο «Σημειακές παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανάπλασης στο Δήμο Ζάρακα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Χ΄΄γρηγορίου Π.

 

7.  «Περί οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Ζάρακα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Χ΄΄γρηγορίου Π.

 

8.  «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (Μολάων)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κολλιάκος Ιωάννης.

καί

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι