Δήμος Σπάρτης


Ηλεκτρονική διαβούλευση για τα Σχέδια Νέων Κανονισμών Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σπάρτης

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr) και τίθενται σε ηλεκτρονική διαβούλευση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 2, του Ν. 3852/2010), τα σχέδια νέων Κανονισμών του Δήμου Σπάρτης:

α) Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας, και

β) Σχέδιο Κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπάρτης

Επίσης έχουν αναρτηθεί και οι αντίστοιχοι ισχύοντες Κανονισμοί για ενημέρωση και διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2015.

Καλούνται όλοι οι δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες και φορείς του Δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαβούλευση, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί των σχεδίων Κανονισμών στο e-mail του Δήμου: dimspart@otenet.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη.

Δήμος Σπάρτης