Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) την 2/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί αποδοχής απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ»

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου ΑΠΕ)  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2015», αναδόχου Tσάκωνα Ιωάννη.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον Άγιο Ιωάννη της Δ.Ε. Μυστρά», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου

Εισηγητής:  κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για: α)«Προμήθεια – εγκατάσταση τηλεματικών μονάδων (Συσκευές GPS) για οχήματα Δήμου Σπάρτης» και β)Ετήσια συνδρομή για τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για λογιστική τακτοποίηση λόγω ανάκλησης υπολοίπων  χρηματοδότησης για τα έργα: α) Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας, ποσού 1.079,13€ και β) Ανάπλαση οδού Λεωνίδου, ποσού 5.291,17 €».

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Περί αποδοχής ποσού 50.000 € για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055) -  τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου ΑΠΕ)  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ 2015», αναδόχου Βασιλείου Παναγιωταράκου.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Κατάρτιση - ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2016

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Επίσης,

Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σπάρτης οικ. έτους 2016