Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας

¨Χείλων ο Λακεδαιμόνιος¨

Κ α λ ε ί

τα Μέλη της σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 5 μ.μ.

στο « Πεινολόγιον », Διηνέκους 10 στη Σπάρτη

(πλατεία Κενοταφίου του Λεωνίδα).

 

Θέματα και εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:

 

α)  Εκλογή Προεδρείου

β) Απολογισμός πεπραγμένων   (Νοέμβριος 2014-Νοέμβριος 2015)

γ) Προγραμματισμός εκδηλώσεων (    »    2015         »           2016)

δ) Οργανωτικά – πολιτιστικά, συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και άλλους Συλλόγους

ε) Συζήτηση, παρατηρήσεις και λοιπές προτάσεις

στ) Ετήσια συνδρομή

ζ) Εγγραφή νέων Μαλών

Σημείωση:

α) Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να παρακολουθήσουν και να πουν τις προτάσεις τους και Φίλοι της Ένωσης. 

β) Θα προσφερθεί καφές (εκ μέρους της Ένωσης)

 

Για το Δ/κό Συμβούλιο

                     ο Πρόεδρος                                                     η Γραμματέας

                  Β. Γ. Βλαχάκος                                          Μεταξία Παπαποστόλου