Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τετάρτη 18/11/2015 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»

Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2015»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος Εντ. Δ.Σ.

3. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

4. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

5. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

7. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου Λιμένος Ελαίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως του 3ου – Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),  του έργου «Κατασκευή Παιδικού και βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

9. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ.  Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

10. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

11. «Περί διορθώσεως λανθασμένων δημοσιευμένων χαρτών που συνοδεύουν το ΣΧΟΟΑΠ Ασωπού (ΦΕΚ 444/ΑΑΠ/2013)».

Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 33/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος πρόεδρος  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

13. «Περί τροποποιήσεως της Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας’

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

14. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 49/2015 απόφασης  του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

15. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Δ.Κ. Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

16. «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας παροχής γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών της Εστίας λόγω άγονου διαγωνισμού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί ορισμού νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

18. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

19. «Περί διαγραφής οφειλής  245,62 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης , λόγω λανθασμένης χρέωσης»

Εισηγητής: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Χριστάκος Σταύρος.