Δήμος Σπάρτης


Σύσκεψη συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας Δήμου Σπάρτης για πλημμύρες και χιονοπτώσεις

Συνεδρίασε στις 3 Νοεμβρίου 2015 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σπάρτης, ύστερα από πρόσκληση του Δήμαρχου Ευάγγελου Βαλιώτη, με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και παγετό της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα ετοιμότητας και προετοιμασίας, αρμοδιοτήτων και συνεργασίας μεταξύ των φορέων, οι προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορέα σε περίπτωση συμβάντος, οι απαιτούμενες ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα φαινόμενα αυτά.

Τονίστηκε η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, όπως και η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, που ανταποκρίνονται πάντοτε πρόθυμα.

Έγινε αποτίμηση των ενεργειών που έγιναν τον προηγούμενο χειμώνα αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε, κυρίως γραφειοκρατικά, και αναζητήθηκαν οι λύσεις, ώστε να μην επαναληφθούν.

Αναφέρθηκαν όλες οι ενέργειες προετοιμασίας και πρόληψης που έχουν γίνει μέχρι τώρα, όπως και όσες έχουν προγραμματιστεί. Επισημάνθηκε η ανάγκη καθαρισμού της κοίτης ρεμάτων και ποταμών στην περιοχή του Δήμου αλλά και οι δυσκολίες υλοποίησης.

Διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υλικά των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που δυσχεραίνουν το έργο της αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Αποφασίστηκε να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για μείωση των κινδύνων, όπως: κατά προτεραιότητα καθαρισμών σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία ρεμάτων, σήμανση επικίνδυνων διαβάσεων σε ποτάμια και απαγόρευση διέλευσης από αυτές σε περίπτωση έντονων φαινομένων.

Επίσης ενημέρωση πολιτών, έγκαιρη προμήθεια και διανομή αλατιού, ελεγχόμενη προσέγγιση σε δρόμους και περιοχές όταν υπάρχει έντονη χιονόπτωση, να δίνεται η άδεια διέλευσης μηχανημάτων από το κλειστό άξονα Λεύκτρο-Σπάρτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κλπ.

Αποφασίστηκε επιπλέον να υποβληθεί αίτημα για:

α) έκτακτη χρηματοδότηση για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (για καθαρισμούς ρεμάτων, αποχιονισμούς, προσωπικό, κλπ) κατά τη χειμερινή περίοδο, και

β) έγκριση πρόσληψης από τους ΟΤΑ προσωπικού ΙΔΟΧ για διάρκεια 3 μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πολιτικής προστασίας κατά τη χειμερινή περίοδο, όπως ακριβώς ισχύει και κατά την αντιπυρική περίοδο.

γ) ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό

δ) εγκατάσταση αμφίβιου ερπυστριοφόρου οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Σπάρτη, ώστε να καλυφθεί η περιοχή ευθύνης της δηλ. οι ορεινοί όγκοι Ταϋγέτου και Πάρνωνα

Διατυπωμένη πρόθεση του Δήμου Σπάρτης είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα όσα προβλήματα διαπιστώθηκαν και σε στενή συνεργασία με τους λοιπούς φορείς Πολιτικής Προστασίας να εξασφαλίζεται η ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων και των δυσμενών επιπτώσεων από πλημμύρες και χιονοπτώσεις.

Εκ του Δήμου Σπάρτης