Δήμος Ευρώτα - Αγροτικά Θέματα


ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. έστειλε σήμερα τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο

•    ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 31-12-2014   στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας
•    ΠΑΓΕΤΟ της 6-1-2015 στις καλλιέργειες παραγωγών της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας και Καρίτσας

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2015.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής που υπέβαλε.


Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α.

Γεωργία Πανοτοπούλου